Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γιώργος

15 εγγραφές [1 - 15]

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«[Αρχίλοχος δεν είμαι …]» [1975]

Λουκίλιος Γιουβενάλης. 1975. Tα νέα σατιρικά γυμνάσματα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«[Τα κεφάλια του γένους …]» [1975]

Λουκίλιος Γιουβενάλης. 1975. Τα νέα σατιρικά γυμνάσματα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Δευτέρα παρουσία» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Διαδοχή κατεστημένων» [1977]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1977. Τα επιγενόμενα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Εδιμβούργο 1984» [1984]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1985. Το τέλος. Θεσσαλονίκη: Ιανός. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Η μπαλάντα της αγάπης» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Θεία τιμωρία» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο μεγάλος κώνος» [1977]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1977. Τα επιγενόμενα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο σιωπηλός σύνοικος» [1974]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1977. Τα επιγενόμενα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο τελευταίος Σειληνός» [1983]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1985. Το τέλος. Θεσσαλονίκη: Ιανός. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Οι ασκοί» [1977]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1977. Τα επιγενόμενα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Προμηθεύς Ελκόμενος» [1977]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1977. Τα επιγενόμενα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Το ξαναγύρισμα των σατύρων» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Το πλέγμα» [1948]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1948. Η Προσφορά και τα Αναστάσιμα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Τραγική συμφωνία» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.