Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας

7 εγγραφές [1 - 7]

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Η αληθινή απολογία του Σωκράτη [1931]

Κώστας Βάρναλης. 2009. Η αληθινή απολογία του Σωκράτη. Εικονογράφηση: Γιάννης Ρίτσος. Αθήνα: Κέδρος. [1η έκδ., 1931. Αθήνα: Εστία.]

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Σ’ ένα αδειανό βάθρο θεού [1905]

Κώστας Βάρναλης. 1985. Κηρήθρες. Επιμέλεια: Κ. Γ. Κασίνης. Αθήνα: Κέδρος. [1η έκδ. 1905]

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Το ημερολόγιο της Πηνελόπης [1946]

Κώστας Βάρναλης. 1947. Το ημερολόγιο της Πηνελόπης. Σατιρική μυθιστορία. Αθήνα: Κορυδαλλός. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κώστας Βάρναλης. 1956. Πεζός λόγος. Αθήνα: Κέδρος.

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Το φως που καίει [1922/1933]

Κώστας Βάρναλης. Το φως που καίει. Ανατύπωση 2ης έκδ., αναθεωρημένης. Στον συγκεντρωτικό τόμο: Κώστας Βάρναλης [1956] 1996. Ποιητικά. Αθήνα: Κέδρος. [1η έκδ. με ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. 1922. Το φως που καίει. Αλεξάνδρεια: Γράμματα.]

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

«Αρετή και Κακία» [1965]

Κώστας Βάρναλης [1965] 1987. Ελεύθερος κόσμος. Αθήνα: Κέδρος.

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

«Μας πρήξανε» [1965]

Κώστας Βάρναλης. [1965] 1987. Ελεύθερος κόσμος. Αθήνα: Κέδρος.

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

«Ορέστης» [1914]

Κώστας Βάρναλης. [1956] 1996. Ποιητικά. Αθήνα: Κέδρος.