Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων

ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΠΟΣ

ΟΜΗΡΟΣ1. Ἰλιὰς Α 1-7
 2. Ἰλιὰς Δ 422-456
 3. Ἰλιὰς Ζ 381-502
 4. Ἰλιὰς Ρ 424-458
 5. Ἰλιὰς Σ 478-508, 541-549, 561-572, 590-608
 6. Ἰλιὰς Φ 227-271
 7. Ὀδύσσεια α 1-10
 8. Ὀδύσσεια α 325-364
 9. Ὀδύσσεια ε 55-84
 10. Οδύσσεια ε 441-485
 11. Ὀδύσσεια κ 466-560
 12. Ὀδύσσεια λ 465-491, 541-567
 13. Οδύσσεια ω 1-14
ΗΣΙΟΔΟΣ14. Θεογονία 1-35
 15. Ἔργα καὶ ἡμέραι 109-201

ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

[ΟΜΗΡΟΣ]16. Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα 115-126, 143-178, 281-304

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΙΑΜΒΟΣ

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ17. Απόσπασμα 19 West
 18. Απόσπασμα 114 West
ΣΗΜΩΝΙΔΗΣ19. Απόσπασμα 7, 27-42, 57-93 West
ΣΟΛΩΝ20. Απόσπασμα 36 West
ΙΠΠΩΝΑΞ21. «Ἴαμβοι» (Aποσπάσματα 32 και 34 West)
 22. «Ἐπῳδοὶ» (Απόσπασμα 115, 4-16 West)

ΕΛΕΓΕΙΑ

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ23. Απόσπασμα 1 West
 24. Απόσπασμα 2 West
 25. Απόσπασμα 5 West
 26. Απόσπασμα 13 West
ΚΑΛΛΙΝΟΣ27. Απόσπασμα 1 West
ΤΥΡΤΑΙΟΣ28. Απόσπασμα 10, 1-14 West
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ29. Απόσπασμα 2 West
ΘΕΟΓΝΙΣ30. «Ἐλεγεῖαι» 237-254
 31. «Ἐλεγεῖαι» 27-38
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ32. Απόσπασμα 1 West

ΜΕΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΚΜΑΝ33. Απόσπασμα 1, 36-77 Page
 34. Απόσπασμα 89 Page
ΣΑΠΦΩ35. Απόσπασμα 2 Lobel-Page
 36. Απόσπασμα 16 Lobel-Page
ΑΛΚΑΙΟΣ37. Απόσπασμα 346 Lobel-Page
 38. Απόσπασμα 347 Lobel-Page
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ39. Απόσπασμα 222b, 201-234 Davies
ΙΒΥΚΟΣ40. Απόσπασμα 286 Page
 41. Απόσπασμα 287 Page
ΑΝΑΚΡΕΩΝ42. Απόσπασμα 348 Page
 43. Απόσπασμα 395 Page
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ44. Απόσπασμα 543 Page
ΠΙΝΔΑΡΟΣ45. Πυθιόνικος Ι Ἱέρωνι Αἰτναίῳ ἅρματι
ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ46. Διθύραμβοι 17, 90-132
 47. Παιὰν 4, 61-80
ΠΡΑΞΙΛΛΑ48. Ὕμνος εἰς Ἄδωνιν (Απόσπασμα 747 Page)

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ49. καὶ τόδε Δημοδόκου
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ50. ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ
 51. Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι
 52. μνῆμα τόδε κλεινοῖο Μεγιστία

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ53. Περὶ φύσεως (Απόσπασμα 1, 123, 107, 93, 2, 51, 101, 53, 60, 30, 94, 119, 43, 44 Diels-Kranz)
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ54. Απόσπασμα 1 Diels-Kranz
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ55. Απόσπασμα 12 Diels-Kranz
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ56. Αποσπάσματα 17, 57, 59, 60, 61 Diels-Kranz
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ57. Απόσπασμα 191 Diels-Kranz

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ο ΣΥΡΟΣ58. Απόσπασμα 2
ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ59. Απόσπασμα 40a
ΕΚΑΤΑΙΟΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ60. Απόσπασμα 15

ΔΡΑΜΑ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΑΙΣΧΥΛΟΣ61. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 375-456, 568-676
 62. Ἀγαμέμνων 1-316
 63. Προμηθεὺς δεσμώτης 436-506
ΣΟΦΟΚΛΗΣ64. Αἴας 646-692
 65. Αἴας 1185 – 1222
 66. Ἠλέκτρα 86-120
 67. Ἠλέκτρα 678-763
 68. Οἰδίπους τύραννος 911-1085
 69. Ἀντιγόνη 332-375
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ70. Μήδεια 214-266
 71. Κρεσφόντης (Απόσπασμα 453/71 Austin)
 72. Ἱκέτιδες 399-455
 73. Φοίνισσαι 469-585
 74. Βάκχαι 370-431
 75. Βάκχαι 451-518
 76. Βάκχαι 1041-1152
ΧΑΙΡΗΜΩΝ77. Οἰνεύς (Απόσπασμα 14)

ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΑΤΙΝΑΣ78. Απόσπασμα 3
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ79. Κύκλωψ 590-664
ΚΡΙΤΙΑΣ80. Σίσυφος (Απόσπασμα 19)

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ81. Ἀχαρνῆς 497-556
 82. Ἱππῆς 498-610
 83. Νεφέλαι 275-290, 298-313
 84. Εἰρήνη 180-300
 85. Ὄρνιθες 1494-1552
ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ86. Ποίησις (Απόσπασμα 189)

ΣΟΦΙΣΤΕΣ

ΑΝΤΙΦΩΝ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ87. Απόσπασμα 44A, στήλ. 1-6 Diels-Kranz
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ88. Απόσπασμα 1, 6, 1—5

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ89. Ὅρκος
 90. Περὶ ἱερῆς νούσου §§ 1-6, 21

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ91. Ἱστορίαι 1, 7-13
 92. Ἱστορίαι 2, 35-38
 93. Ἱστορίαι 3, 39-43
 94. Ἱστορίαι 3, 80-82
 95. Ἱστορίαι 7, 219-220, 223-225
[ΞΕΝΟΦΩΝ]96. Ἀθηναίων πολιτεία 1, 1-13
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ97. Ἱστορίαι 1, 20-22
 98. Ἱστορίαι 1, 70
 99. Ἱστορίαι 2, 47-54
 100. Ἱστορίαι 3, 37-38
 101. Ἱστορίαι 3, 82-83
 102. Ἱστορίαι 7, 69.2, 71.2-6, 75
ΞΕΝΟΦΩΝ103. Κύρου ἀνάβασις 4, 5, 3-18
 104. Κύρου ἀνάβασις 6, 1, 1-13
 105. Ἑλληνικὰ 1, 7, 4-16 και 34-35
 106. Κύρου παιδεία 6, 4, 1-6 και 7, 3, 8-14
 107. Ἱέρων 5, 1-4
 108. Ἀπομνημονεύματα 1, 2, 40-46
 109. Συμπόσιον 9, 2-7

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΓΟΡΓΙΑΣ110. Ἑλένης ἐγκώμιον §§ 8-14
 111. Ἐπιτάφιος (Απόσπασμα 6 Diels-Kranz)
ΑΝΤΙΦΩΝ112. Τετραλογίαι 1, 4, 4-10
 113. Περὶ τοῦ χορευτοῦ §§ 11-19
ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ114. Περὶ τῶν μυστηρίων §§ 48-51, 53
ΛΥΣΙΑΣ115. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία §§ 6-27
 116. Πρὸς Αἰσχίνην τὸν Σωκρατικὸν (Απόσπασμα 1 Thalheim)
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ117. Πανηγυρικὸς §§ 75-81, 167-171
 118. Εὐαγόρας §§ 8-11
 119. Ἀρεοπαγιτικὸς §§ 20-27
 120. Περὶ ἀντιδόσεως §§ 253-257
 121. Περὶ ἀντιδόσεως §§ 299-305
 122. Φίλιππος §§ 24-29
ΑΛΚΙΔΑΜΑΣ123. Περὶ σοφιστῶν §§ 11-13, 15-16, 27-28
ΑΙΣΧΙΝΗΣ124. Κατὰ Κτησιφῶντος §§ 168-176
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ125. Κατ᾽ Ἀριστοκράτους §§ 65-70
 126. Κατὰ Φιλίππου Α᾽ §§ 35-40
 127. Περὶ τοῦ στεφάνου §§ 256-266
 128. Κατὰ Κόνωνος §§ 3-12
 129. Κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν §§ 68-72
ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ130. Ἐπιτάφιος §§ 41-43

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΠΛΑΤΩΝ131. Ἴων 533c4-535a
 132. Συμπόσιον 202d8-204b7
 133. Φαίδων 107c-108c
 134. Πολιτεία 7, 514a-518d
 135. Τίμαιος 24d6-25d6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ136. Πολιτικὰ 1, 1252b27-1253a39
 137. Ῥητορικὴ 3, 1404b1-25
 138. Περὶ ποιητικῆς 9, 1451a36-1451b32
 139. Περὶ ποιητικῆς 26, 1461b26-1462b15
 140. Ἀθηναίων Πολιτεία § 42
 141. Περὶ ζῴων μορίων 644b23-645a37
 142. Περὶ οὐρανοῦ 296a24-298a20
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ143. Χαρακτῆρες (2) / Κολακείας
 144. Χαρακτῆρες (26) / Ὀλιγαρχίας
 145. Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν 9, 10, 1-4

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

146. Ο Κώδικας της Γόρτυνας
 147. Διδασκαλίαι
 148. Ψήφισμα των Ερυθραίων
 149. Ορφική Επιγραφή
 150. Κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΔΡΑΜΑ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΜΟΣΧΙΩΝ151. Απόσπασμα 6
ΕΖΕΚΙΗΛ152. Ἐξαγωγὴ 68-82, 217-242

ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

ΠΥΘΩΝ153. Ἀγὴν (Απόσπασμα 1)

ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ154. Δύσκολος 427-521
 155. Ἐπιτρέποντες 218-361
ΣΤΡΑΤΩΝ156. Φοινικίδης (Απόσπασμα 1)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ – ΥΜΝΟΙ

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ157. Αἴτια (Απόσπασμα 1)
 158. Ὕμνος εἰς Ἄρτεμιν 1-86, 259-268

ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ159. Θύρσις ἢ Ὠιδὴ 1-18, 64-72, 132-141
 160. Συρακόσιαι ἢ Ἀδωνιάζουσαι
ΒΙΩΝ161. Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος 1-37

ΜΙΜΟΣ

ΗΡΩΝΔΑΣ162. Διδάσκαλος
ΑΝΩΝΥΜΟΣ163. “Μοιχαλὶς”

ΕΠΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ164. Ἀργοναυτικὰ 3, 947-972

ΕΠΥΛΛΙΟΝ

ΜΟΣΧΟΣ165. Εὐρώπη 63-124

ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ166. ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλήν
ΑΙΣΧΥΛΟΣ167. Αἰσχύλον Εὐφορίωνος
ΠΛΑΤΩΝ168. ἀστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες
ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ169. σῶμα μὲν ἐν κόλποις
ΑΝΥΤΗ170. πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνά
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ171. εἶπέ τις, Ἡράκλειτε
 172. δωδεκέτη τὸν παῖδα
 173. ἠῷοι Μελάνιππον
ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ174. πᾶσά τοι οἰχομένῳ
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΣΙΔΩΝΙΟΣ175. ὄβριμον ἀκαμάτου στίχον
ΔΙΟΤΙΜΟΣ Ἢ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ176. αὐτόμαται δείλῃ

ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΕ ΖΩΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ177. Παρθενόπην κύνα

ΕΡΩΤΙΚΑ

ΝΟΣΣΙΣ178. ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ179. νεῖφε, χαλαζοβόλει
 180. εἰς ἀγορὰν βαδίσας
 181. οὐκ εἴμ᾽ οὐδ᾽ ἐτέων δύο κεἴκοσι
 182. οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος (ΠΑ 12, 135)
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ183. ὤμοσε Καλλίγνωτος Ἰωνίδι
 184. ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν
 185. ὡγρευτής, Ἐπίκυδες
 186. εἰ μὲν ἑκών, Ἀρχῖν᾽
 187. ἕκλος ἔχων ὁ ξεῖνος
ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ188. ἤδη λευκόιον θάλλει
 189. πλέξω λευκόιον
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ190. ἑξήκοντα τελεῖ Χαριτώ
 191. νυκτερινή, δίκερως
 192. ψαλμὸς καὶ λαλιή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ193. οὗτος ὁ τὸν δαλὸν φυσῶν
ΡΟΥΦΙΝΟΣ194. ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ195. Λέσβιον Ἠρίννης
ΠΩΛΛΙΑΝΟΣ196. τοὺς κυκλίους τούτους

ΣΚΩΠΤΙΚΑ

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΣ197. τὴν κεφαλὴν βάπτεις

ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ

198. “Το Χελιδόνισμα της Ρόδου”

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ199. Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα §§ 121-128

ΣΤΩΙΚΟΙ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ200. Ὕμνος εἰς Δία
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ201. Ἐγχειρίδιον 7, 17, 22
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ202. Τὰ εἰς ἑαυτὸν 2.17, 3.10, 7.3

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ

ΠΛΩΤΙΝΟΣ203. Περὶ τοῦ καλοῦ 1, 6, 8-9

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ204. Στοιχεῖα 1, 47
ΣΤΡΑΒΩΝ205. Γεωγραφικὰ 2, 5, 26
ΗΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ206. Πνευματικὰ 1, 16
ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ207. Μαθηματικὴ σύνταξις 1, 7 (24-26)

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ208. Ἱστορίαι 1, 1, 1-6
 209. Ἱστορίαι 1, 14
 210. Ἱστορίαι 2, 56, 1-16
 211. Ἱστορίαι 4, 19-21
ΔΙΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ212. Βιβλιοθήκη 1, 8, 1-9
ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ213. Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέμου 6, 271-288, 300-309
ΑΡΡΙΑΝΟΣ214. Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις 2, 3, 1-8
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ215. Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν §§ 41-45, 61-62

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ216. Σοφοκλέους γένος καὶ βίος §§ 3-6, 20-23
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ217. Κράσσος 33
 218. Ἀντώνιος 26-27, 75, 84-86
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ219. Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 3, 15 5, 22

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ220. Λυσίας 18
[ΛΟΓΓΙΝΟΣ]221. Περὶ ὕψους 2, 7.2-8.1, 10, 12.3-5

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΧΑΡΙΤΩΝ222. Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρρόην 8, 1, 1-15
ΛΟΓΓΟΣ223. Τὰ κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην 2, 4-7
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ224. Αἰθιοπικὰ 1, 1, 1 – 1, 2, 6
 225. Αἰθιοπικὰ 6, 14, 2-7

ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ226. Βίος Αἰσώπου §§ 68-73 (παραλλαγή G)

ΡΗΤΟΡΙΚΗ –ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ227. Εὐβοϊκὸς ἢ Κυνηγὸς §§ 21-26, 41-49
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ228. Εἰκόνες 1, 29
ΑΛΚΙΦΡΩΝ229. Ἐπιστολαὶ 4, 19, 1-6

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ230. Ἀττικὰ 1, 26, 5-7

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ231. Νεκρικοὶ διάλογοι (2)
 232. Ἰκαρομένιππος ἢ Ὑπερνέφελος §§ 20-21

ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Ο΄)

233. Ἐκκλησιαστὴς 1, 1-18
 234. Ἆσμα Ἀσμάτων 4, 2-16, 6, 5-7

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ235. Πρὸς Κορινθίους Α' 13
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ236. Κατὰ Λουκᾶν 5, 1-11, 12, 13-34
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ237. Κατὰ Ἰωάννην 1, 1-18
 238. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 17, 1-6 18, 1-3, 15-24

ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ239. Πράξεις Παύλου καὶ Θέκλης 7-9, 18-22

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

«ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ»240. Ποιμάνδρης §§ 1-7, 12-15

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ241. Ἐννέα ὁμιλίαι εἰς Ἑξαήμερον, Β᾽ §§ 1-2
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ242. Κατηχητικὸς εἰς τὸ ἅγιον πάσχα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ243. Κατὰ Γαλιλαίων §§ 53-55

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ244. Περὶ τῶν τοῦ βίου ὁδῶν 1-30
 245. Κατὰ γυναικῶν καλλωπιζομένων 1-28