Λογισμικό αναγνωσιμότητας

Το λογισμικό αυτό βοηθά τους διδάσκοντες, να αξιολογήσουν τον βαθμό αναγνωσιμότητας οποιουδήποτε ελληνικού κειμένου βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο να εντοπίσουν εάν είναι κατάλληλο για το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών τους. Ο βαθμός αναγνωσιμότητας αναφέρεται στον βαθμό δυσκολίας ανάγνωσης ενός κειμένου.

Η χρήση του προγράμματος είναι πολύ απλή:

  1. επιλέξτε και αντιγράψτε το κείμενο που σας ενδιαφέρει (το κείμενο πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή),
  2. επικολλήστε το κείμενο στο παρακάτω κενό πεδίο,
  3. πατήστε με το ποντίκι την εντολή «Υπολογισμός δεικτών».

Το αποτέλεσμα περιέχει εκτίμηση για το επίπεδο (ή τα επίπεδα) ελληνομάθειας στο οποίο αντιστοιχεί ο βαθμός αναγνωσιμότητας του εκάστοτε κείμενου.