Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανά το μιγδονικό λεκανοπέδιο 1 1 22-24 1955
Νέα Πορεία Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Τοπίο και αναπολήσεις 1 1 24-26 1955
Νέα Πορεία Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Πλατεία Ελευθερίας 1 3 94 1955
Νέα Πορεία Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Πλατεία Ελευθερίας 1 3 111-115 1955
Νέα Πορεία Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ένα ζευγάρι άρβυλα 3 28 151-152 1957
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ιωνάς Νεόπουλος ή κάπως έτσι (απόσπασμα) 2 22-29 1958
Νέα Πορεία Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Χωριό στο Δύσωρο 4 37 54 1958
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Βοροφρύνη, δηλαδή η κυρία Μαριγώ 1 22-24 1959
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Έφυγε στις 8 και 10' μ.μ. 2 7-9 1959
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Σ΄ ένα μαγαζί 2 9-10 1959
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Διαδρομή (από Θεσσαλονίκης εις Σταυρόν) 1 34-37 1960
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανακομιδή. Ι'. Ενορία 2 46-48 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανακομιδή. ΙΑ'. Σκόρπια φύλλα 2 48-49 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανακομιδή. ΙΒ'. Παράλιες σκέψεις 2 49-50 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανακομιδή. ΙΙ. Συναναστροφή συνεχής 2 50-52 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Συμβάν 2 98-99 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Στροφή 2 100 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανακομιδή. Ι. Χώρος κοιμητηρίου 2 29-32 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Τοπογραφία 2 100-101 1961
Διαγώνιος Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ Ανακομιδή. Α'. Ακρόπολις 2 32-33 1961