Είστε εδώ

Βαρενέτης Χρήστος, «Γαλήνη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 322