Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Αμφιβολίες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 162-163