Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Συριώτη, Η Αμερική χωρίς φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 81-82