Η εικόνα προέρχεται από τo website του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος:
http://www.venizelos-foundation.gr/eldocs/xronologio2Photos.jsp

Ημερομηνία πρόσβασης 02/10/2005