Πορτόλος, Δ. 1996. Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του, σελ. 180, εικ. 375. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο

© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα