…η γλώσσα των λογίων μας εχώρισεν εκ διαμέτρου αντιθέτως προς την γλώσσαν των πατέρων ημών.

Στέφανος Κουμανούδης, 1863