Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, 9α τόμ., 345. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1991.
© Εκδοτική Αθηνών.