Η ημετέρα γλώσσα εστίν εις κατάστασιν ρευστήν, πάσας δεχομένη τας αποχρώσεις, από της μιξοβαρβάρου (…) μέχρι της αρχαίας ελληνικής…

Κλέων Ραγκαβής, 1877