…μήγαρις έχω άλλο στο νού μου παρά ελευθερία και γλώσσα; Εκείνη άρχισε να πατεί τα κεφάλια τα τούρκικα, τούτη θέλει πατήση ογλήγορα τα σοφολογιωτατίστικα…

Διονύσιος Σολωμός, 1824