….η Ρωμέϊκη γλώσσα έχει μεγάλη συγγένεια με την Ελληνική, και είναι μια θυγατέρα της

Φιλιππίδης-Κωνσταντάς, 1791