Θεωρώ όμως ως τελείαν δυστυχίαν του έθνους το να χυδαΐζωσιν οι Φιλόσοφοι ή να φιλοσοφούν οι χυδαίοι

Παναγιώτης Κοδρικάς, 1818