«Η γλώσσα είναι το ιδιαίτατον βεβαίως γνώρισμα εκάστης εθνικότητος»

Η φράση αυτή περιλαμβάνεται στο Τιμολέοντος Αμπελά, Ιστορία της νήσου Σύρου, Ερμούπολη 1874, 401. Έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ακριβώς περιλαμβάνεται σε μια τοπική ιστορία, και μάλιστα μιας περιοχής από τις λιγότερο απειλούμενες εθνικά αλλά αρκούντως ενοχλητική λόγω του καθολικισμού της.