Άλλη πηγή πληροφοριών είναι η σύγκριση αντίστοιχων λέξεων σε γενετικά συγγενικές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα σανσκριτικά, τα λατινικά ή τα παλιά γερμανικά. Πρέπει βέβαια να επισημανθεί πως και για την αναπαράσταση της προφοράς αυτών των γλωσσών δεν διαθέτουμε άμεσες πληροφορίες και εργαζόμαστε με συνδυαστικούς συλλογισμούς. Aν για παράδειγμα έχουμε και άλλους λόγους να πιστεύουμε πως το γράμμα <β> δήλωνε το κλειστό σύμφωνο [b] και όχι το εξακολουθητικό [v] όπως στα νέα ελληνικά, και παράλληλα υποθέτουμε πως το λατινικό γράμμα <b> δήλωνε επίσης το κλειστό [b], ενισχυόμαστε σε αυτές τις υποθέσεις από την αντιστοιχία γενετικά συγγενικών λέξεων, δηλαδή λέξεων κληρονομημένων από τα ινδοευρωπαϊκά, όπως αρχ. ελλ. <βοῦς>/λατ. <bos> 'βόδι'. Tέτοιες αντιστοιχίσεις όμως είναι πιο περίπλοκες από ό,τι ίσως άφησε να εννοηθεί το παράδειγμα· εδώ θα πρέπει ακόμη να εξηγηθεί η διαφορετική γραφή και, επομένως, ίσως και η διαφορετική προφορά των φωνηέντων των δύο συγγενικών λέξεων.