Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός 

Λογοθεραπεία- Λογοπεδική [Ζ3] 

Γρηγόρης Αμπατζόγλου - Γιάννης Τζιαρός (2001) 

Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείουμε παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση. Π.χ. για ένα παιδί που δεν μιλά προχωρούμε σε διαφορική διάγνωση μεταξύ κώφωσης και ψυχικής διαταραχής.

Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 13:24