Θεωρία & Ιστορία 

Λόγος και Κείμενο (2000) 

 

Ομάδα Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Συντονίστρια: Μαρία Θεοδωροπούλου

Σύνταξη: Περικλής Πολίτης

Ομάδα εργασίας:

* Μαρία Αραποπούλου
* Μαρία Θεοδωροπούλου
* Ελένη Μότσιου
* Γιώργος Παπαναστασίου
* Θεόφιλος Τραμπούλης

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιούν 2010, 13:59