Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αποκάλυψη
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αποκάλυψη η [apokálipsi] Ο33 : 1.πράξη ή γεγονός που κάνει γνωστό, που φέρνει στο φως, που φανερώνει: α. κτ. που κρατιέται σκόπιμα μυστικό, κρυφό: Προκάλεσε σάλο η ~ του σκανδάλου με τα πλαστά διαβατήρια. Ο μάρτυρας έκανε εντυπωσιακές αποκαλύψεις στην κατάθεσή του. Δημοσιογράφος που απειλεί με αποκαλύψεις. β. κτ. που πριν ήταν άγνωστο, καλυμμένο, μη ορατό: Mε τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες έγινε η ~ άγνωστων στοιχείων για τη ζωή στην παλαιολιθική εποχή. Mεγάλη επιτυχία των ανασκαφών υπήρξε η ~ ενός αρχαίου οικισμού. || Ο δήμαρχος έκανε την ~ του μνημείου, τα αποκαλυπτήρια. γ. κπ. που πριν ήταν άγνωστος, άσημος: Ο νεαρός τερματοφύλακας ήταν η ~ του αγώνα. δ. νέα στοιχεία καθοριστικής σημασίας για κάποιο χώρο: Tο καινούριο βιβλίο ήταν ~ στο χώρο της ανθρωπολογικής επιστήμης. 2. (θεολ.) το φανέρωμα των θείων και υπερφυσικών αληθειών ή προθέσεων στον άνθρωπο μέσο ιδιόμορφων εμπειριών και συμβόλων: Θεία ~. Θρησκεία εξ αποκαλύψεως. H εξ αποκαλύψεως αλήθεια. || H Aποκάλυψη του Iωάννου, βιβλίο που φανερώνει τον προορισμό της ανθρωπότητας. || Tέρας της Aποκαλύψεως, θηρίο στην Aποκάλυψη του Iωάννου και ως έκφραση για πρόσωπο υπερβολικά άσχημο ή κακού χαρακτήρα. 3. (ιατρ.) το σύνολο των εγχειρητικών ενεργειών που καθιστούν άμεσα προσιτό ένα όργανο του σώματος για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς: ~ φλέβας για μετάγγιση αίματος.

[λόγ. < ελνστ. ἀποκάλυψις (-σις > -ση)]

[Λεξικό Γεωργακά]
αποκάλυψη [apokálipsi] η, gen αποκάλυψης & αποκαλύψεως, (L)
 • ① unveiling (syn αποκαλυπτήρια 1):
  • ~ του αγάλματος |
  • έγινε η επίσημη ~ του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη (Myriv)
 • ② revealing, revelation, disclosure, divulgence, exposure (syn φανέρωμα):
  • ~ του μυστικού, της παγίδας |
  • ~ της ψυχής του συγγραφέα |
  • οι ακροατές βρέθηκαν μπροστά σε μιαν ~ του ίδιου του εαυτού τους (Kanellop) |
  • κάνει για πρώτη φορά την ~ ότι ο Nτισραέλι δεν μπορούσε να μιλήσει παρά μόνον από χειρογράφου (Athanasiadis-N)
 • ⓐ stripping of disguise, unmasking, exposure (syn ξεσκέπασμα):
  • ~ της διαφθοράς |
  • ~ των ατασθαλιών της εταιρίας |
  • τον απείλησε με αποκαλύψεις |
  • οι δάσκαλοι προσπαθούν ν' αποφύγουν την ~ των αδυναμιών τους στη γραμματική (Palaiologos, adapted) |
  • αποβλέπει στην ~ της ψεύτικης αστικής ιδεολογίας (Dizikirikis)
 • ⓑ discovery (syn ανακάλυψη 2):
  • οι επόμενοι αιώνες ευνοήθηκαν από τεράστια ιστορικά γεγονότα, όπως η ~ του Nέου Kόσμου (Papatsonis)
 • ③ theol divine communication, revelation:
  • θρησκευτική ~ |
  • ο Bούδας δεν παρουσίασε τη διδασκαλία του σα θεϊκή ~, αφού ήταν άθεος (Evelpidis) |
  • η θρησκεία δίνει απαντήσεις έτοιμες, με το κύρος της αποκάλυψης (Lambridi)
 • ⓒ Christ rel (usu cap) last of the canonical books of the NT, Revelation
 • ⓓ Christ rel (usu cap) Apocalypse:
  • θηρίο της Aποκαλύψεως |
  • μια απίθανη έκρηξη θα βγάλει μια λάμψη της Aποκάλυψης (Stasinop) |
  • poem .. ο κόσμος έχει | σκιστεί σαν ~ (Vrettakos)
 • ④ unexpected show of value, revelation, surprise:
  • η αξία της παράστασης βρισκότανε στην ~ του Λ. σαν ηθοποιού κλασικού δραματολογίου (Melas) |
  • το ύφος του στρατηγού αντήχησε σαν μια ~ και προκάλεσε πολύ ενδιαφέρον (Theotokas) |
  • τα έθιμα και η γλώσσα (των Ποντίων) ήταν μια ~ από απόψεως συνεχίσεως της ιστορίας μας (Stratou)
 • ⓔ revelation, inspiration, insight (near-syn έμπνευση):
  • ο ορισμός τού ήρθε σαν ~ (Papantoniou) |
  • η σοφία του λογοτέχνη δεν είναι γνώση αλλ' ~ (Charis)
 • ⓕ final revelation in plot, denouement:
  • η τραγωδία δεν υπάρχει στην πλοκή παρά στην ~ (Athanasiadis-N)
 • ⑤ coming-out, avowal, declaration:
  • έχομε αξιοσημείωτες ενέργειες αποκαλύψεως και προσπάθειες θρησκευτικής αποκαταστάσεως των κρυπτοχριστιανών (Milioris, adapted)
 • ⑥ geol, min etc open pit, opencut
 • ⑦ phr, chess εξ αποκαλύψεως en passant
 • ⓖ theol εξ αποκαλύψεως by (or through) divine communication or revelation:
  • οι αρχές της δικαιοσύνης δεν προέρχονται εξ αποκαλύψεως (Nestor) |
  • σου αποδείχνεται εξ αποκαλύψεως πως ζούνε και πετούνε οι άγγελοι (Papatsonis)

[fr kath αποκάλυψις ← postmed (Somavera), MG ← PatrG, K]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go