υπερωνυμία, υπερώνυμος [hyperonymy]

υπερωνυμία, υπερώνυμος [hyperonymy]

Βλ. >υπωνυμία / υπερωνυμία<

 

Πεδίο

σημασιολογία