λέξη, ελεύθερη [free word]

λέξη, ελεύθερη [free word]

Bλ. λέξη