Λεξικό Γεωργακά 

Ελληνο-αγγλικό λεξικό Γεωργακά 

 

Η συνέχεια του MGED


Γ
ια να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σύνταξη των υπολειπομένων πέντε τόμων του MGED, καταβάλλονται προσπάθειες τα τελευταία τρία χρόνια για συμπληρωματική αποδελτίωση νεοελληνικών κειμένων (από τον τύπο, τη λογοτεχνία και τις επιστήμες) δημοσιευμένων τα τελευταία είκοσι χρόνια. Μετά την κληροδότηση από τον Εμμανουήλ Κριαρά του Αρχείου του της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας, θα χρησιμοποιηθεί και αυτό βοηθητικά στη σύνταξη, όπως επίσης θα χρησιμοποιηθεί και το πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα που εκπονήθηκε για τη σύνταξη του αναλυτικού και του επίτομου Μεσαιωνικού Λεξικού. Η κύρια όμως προσπάθεια πλέον στρέφεται προς την ψηφιοποίηση ολόκληρου του Αρχείου Γεωργακά, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να μπούμε στην εποχή της ψηφιακής σύνταξης, ούτε να δίνουμε στο έντυπο προϊόν ταυτόχρονα τη μορφή Βάσης Δεδομένων, που κρίνουμε απαραίτητη για κάθε ερευνητική και εκπαιδευτική χρήση.

Οι πρώτες πρώτες ευχαριστίες οφείλονται στη Βαρβάρα Γεωργακά, που εμπιστεύτηκε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, πέρα από το Αρχείο, τη Βιβλιοθήκη και το χειρόγραφο του Λεξικού Γεωργακά, και τη συνέχιση του μεγάλου έργου μέχρι της ολοκληρώσεώς του· προς το Νational Endowment for the Humanities, που, όσο ζούσε ο καθηγητής Γεωργακάς, χρηματοδότησε την έρευνα που οδήγησε στο μεγαλεπήβολο αυτό προϊόν· προς το Ίδρυμα Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για τις χορηγίες προς τον Γεωργακά· προς το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για την κάλυψη μέρους της δαπάνης εκτύπωσης του Α' τόμου· προς τον πρώην Υπουργό Παιδείας Γεράσιμο Αρσένη, ο οποίος ανέθεσε στο ΚΕΓ την εκπόνηση του έργου "Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα" (όπου εντάχθηκε η ψηφιοποίηση του Λεξικού) και το χρηματοδότησε από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, και προς τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, πρώην ειδικό γραμματέα του Υπουργείου, επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της πορείας του έργου. Ευχαριστίες οφείλονται, ακόμη, προς όλους τους αναγνώστες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του χειρογράφου Γεωργακά όσο συνεχιζόταν η σύνταξή του, και προς τον Ladislav Zgusta, ομότιμο καθηγητή του University of Illinois at Urbana Champaign, φίλο, συνάδελφο και εξωτερικό σύμβουλο του Γεωργακά. Πάνω απ' όλα ευχαριστίες οφείλονται στο τακτικό προσωπικό και στους εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος Λεξικογραφίας του ΚΕΓ, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία του MGED για δημοσίευση. Ο εκδότης Αριστείδης Καρατζάς, η Christiane L. Καρατζά και το επιτελείο τους έδειξαν μεγάλη υπομονή σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του Λεξικού και πέτυχαν μία τυπογραφική εμφάνιση αντάξια του έργου. Τέλος, η Deborah Καζάζη, που μετέφρασε την εισαγωγική ύλη του τόμου τούτου.

Ι. Ν. Καζάζης

Τελευταία Ενημέρωση: 20 Οκτ 2009, 16:45