Λεξικό Γεωργακά 

Ελληνο-αγγλικό λεξικό Γεωργακά 

 

Η έκδοση του Α' τόμου


Στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας περιήλθε ένα δακτυλόγραφο κείμενο 7000 σελίδων με πλήρως συνταγμένα τα λήμματα α-βάρος. Το συνταγμένο τμήμα συνιστά, κατά τους υπολογισμούς του Γεωργακά, το ένα έκτο περίπου του όλου έργου, εφόσον πολλές λέξεις (σύνθετες με το στερητικό ή το προσθετικό α- (αν-), ή με τις προθέσεις ανά ή από), κατά το αρχικό τους γράμμα υπαγόμενες σε άλλα στοιχεία ενός λεξικού, περιέχονται στον πρώτο αυτόν τόμο. Το χειρόγραφο συνόδευε πίνακας βραχυγραφιών και ένας αδρός κατάλογος αποδελτιωμένων συγγραφέων.

Η εκδοτική ετοιμασία αποδείχτηκε χρονοβόρα και απαιτητική πολύ πέραν των αρχικών εκτιμήσεων. Μεταξύ άλλων συμπληρώθηκε το σύστημα φωνητικής απόδοσης των λημμάτων που χρησιμοποιούσε ο Γεωργακάς και σύμφωνα με αυτό αποδόθηκαν όλες οι λέξεις, και, κατά το πρότυπο πάντα του Γεωργακά, διαχωρίστηκαν αλλήλων κάποια άλλα ενιαία λήμματα. Γράφηκε η Εισαγωγή και συμπληρώθηκαν ή συντάχθηκαν εξαρχής οι συνοδευτικοί πίνακές της. Πολύς χρόνος απαιτήθηκε για τις τυπογραφικές διορθώσεις, κυρίως από τη στιγμή που συναρτήθηκαν με την ψηφιοποίηση του τόμου, ο οποίος αναρτήθηκε στον Ηλεκτρονικό Κόμβο του ΚΕΓ: έπρεπε, χωρίς αλλοίωση της φυσιογνωμίας του, ολόκληρο το κείμενο να ομογενοποιηθεί πλήρως ως προς τις τυπογραφικές συμβάσεις και συντομογραφίες του, προτού μετατραπεί σε Βάση Δεδομένων.

Εδώ και τρία χρόνια η Βάση αυτή Δεδομένων είναι προσβάσιμη δια του Διαδικτύου σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα: http://www.komvos.edu.gr. Να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη μετατροπή αυτή βάδιζε η εκπόνηση του συνολικού περιβάλλοντος εργασίας, για να μπορεί να συνεργάζεται το MGED με τα άλλα βοηθήματα του Κόμβου, κυρίως με τα άλλα λεξικά του, για τις ανάγκες τόσο της έρευνας όσο και του σχολείου. Για το σχολείο, μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα πρώτο τυπολόγιο λεξικογραφικών ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας.[1] Ο "Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα" έγινε δυνατός χάρη στη χρηματοδότηση μέσα από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ήδη η Βάση αυτή Δεδομένων υφίσταται μια νέα επεξεργασία στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση Ηλεκτρονικής Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, την οποία έχει επίσης αναλάβει το ΚΕΓ με χρηματοδότηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Παιδείας). Να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο ελληνικό λεξικό (και ένα από τα ελάχιστα ξένα), που έχει υποβληθεί σε ηλεκτρονική επεξεργασία εξαντλητική και δομημένη με αυτό τον τρόπο. Οι προγραμματιστές και τεχνικοί του Ηλεκτρονικού Κόμβου που συμμετείχαν στο έργο ήταν οι Κώστας Βεζερίδης, Νίκος Μπαρτζιώκας, Γιώργος Παπαδόπουλος και Χρήστος Σεβαστιάδης, καθώς και ο Vincent Müller, στον οποίο, από ένα κρίσιμο σημείο και πέρα, ανήκε και η μερίδα του λέοντος.

Για τη διόρθωση του κειμένου συνεργάστηκαν οι: Γεωργία Αλβανίδου, Μάρθα Βαζάκα, Rodney Coules, Αγγελική Ευθυμίου, Γιώργος Παπαναστασίου, Μαργαρίτα Σωτηρίου, Σοφία Τσολάκη, και Στέφανος Φράγκος. Στη φωνητική μεταγραφή, οι Πετρούλα Τσοκαλίδου και Ασπασία Χατζηδάκη. Ολόκληρο το κείμενο το διεξήλθα και ο ίδιος για τις τελικές διορθώσεις. Επέβλεψα ακόμη την ανασύνταξη και συμπλήρωση των Πινάκων Συγγραφέων και Συντομογραφιών, τους οποίους έφεραν σε πέρας οι Εβίνα Σιστάκου, Ιωάννα Παπαβασιλείου και Στέφανος Φράγκος. Οι τρεις τελευταίοι συνέταξαν νέους καταλόγους αρχαίων, βυζαντινών, και νέων συγγραφέων, όσων μνημονεύονται στο ετυμολογικό τμήμα, καθώς και των μνημονευόμενων λεξικών, εκδόσεων, μελετών, επιστημονικών περιοδικών. Πληκτρολόγησαν τις διορθώσεις οι: Πολύμνια Κυπραίου, Γεωργία Αλβανίδου και Μαρία Σιάμ. Στον επιστημονικό και γραμματειακό συντονισμό των εργασιών συνέβαλαν αποφασιστικά αρχικά η Πετρούλα Τσοκαλίδου και μετά η Κατερίνα Πλασταρά. Προς όλους τους ανωτέρω απευθύνονται θερμές ευχαριστίες.

1 Βλέπε και τις Εισαγωγές στο: Ι.Ν. Καζάζης, Τ.Α. Καραναστάσης και άλλοι, Ε π ι τ ο μ ή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669 του Εμμ. Κριαρά, τόμοι 1-2 (Α-παραθήκη), Θεσσαλονίκη 2001, 2003.

Τελευταία Ενημέρωση: 01 Μάρ 2017, 10:37