Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων 

 

Ομάδα Εργασίας

Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2004-2006 από το Δημήτρη Κουτσογιάννη. Στη διαδικασία υλοποίησης συνέβαλαν πάρα πολλοί. Αναφέρονται όσοι και όσες είχαν σημαντικότερο ρόλο:

  • Μητσικοπούλου Βασιλική: επιμελήθηκε την επίδοση του ερωτηματολογίου και τη λήψη των συνεντεύξεων στην Αθήνα.
  • Μπατσίδου Βασιλική: έλαβε μέρος μεταξύ άλλων στην ανάλυση των μελετών περίπτωσης και στην εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.
  • Κελπανίδης Μιχάλης: συνεισέφερε στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου και στη στατιστική ανάλυση.
  • Λαμπρινίδου Βασιλική: έλαβε μέρος στην ανάλυση των συνεντεύξεων και στην εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων.

Η τελική σύνταξη του κειμένου έγινε από το Δ. Κουτσογιάννη.

Για ερωτήματα ή διευκρινίσεις:

Τελευταία Ενημέρωση: 31 Ιαν 2011, 14:25