Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διδασκαλία της ελληνικής 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση 

 

Επιστημονικός υπεύθυνος:
Κουτσογιάννης Δημήτρης

Συνεργάτες:
Κίτσου Ιωάννα
Μήττα Δήμητρα
Μπαλαμπάνη Κατερίνα
Μπονίδης Κυριάκος
Ράλλη Αθηνά
Χαλισιάνη Ιωάννα

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Φεβ 2010, 12:58