Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Προπτυχιακές Σπουδές


ΤμήμαΤίτλος μαθήματοςΔιδάσκων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕλληνική Γλώσσα ΙΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα της κατηγορίας «Μαθήματα Ειδικών Επιστημών» για τους φοιτητές του Ε' εξαμήνου) Στ. Καμαρούδης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας (πρακτικές ασκήσεις)Στ. Καμαρούδης και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής (μάθημα επιλογής)Κ. Δημητριάδου

Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ

Εξοικείωση με την επιστήμη της γενικής γλωσσολογίας και τους διάφορους κλάδους της. Α. Το γλωσσικό φαινόμενο. Η φύση της γλώσσας. Μονάδες και επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Η γέννηση και η ανάπτυξη της γλώσσας. Θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Κοινωνιογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Μετάφραση και Διερμηνεία. Διγλωσσία - Πολυγλωσσία. Β. Εφαρμογή γλωσσολογικών θεωριών στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας: η έρευνα και η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής και βελτίωσής τους.

Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής

Η ανάπτυξη της γλωσσικής λειτουργίας: θεωρητικές προσεγγίσεις. Χαρακτηριστικά της γλώσσας και παράγοντες που συντελούν στην αναπτυξιακής της πορεία. Η εοικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας. Γλώσσα και σκέψη. Ψυχονοητικές λειτουργίες της ανάγνωσης. Μέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Μοντέλο για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Μοντέλο για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22