Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/meta...

Σε αυτή μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα τρέχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το τμήμα.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22