Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τηλ. Γραμματείας: 2310 995176, 995177, 995178
Fax: 2310 997537

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.frl.auth.gr/

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22