Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Σχολή Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.edlit.auth.gr/html/home.html

Τηλ. Γραμματείας: 2310 995220, 995203, 995206

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22