Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο τμήμα λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για κάθε έναν από τους τρεις τομείς: Κλασικών Σπουδών, Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Γλωσσολογίας, αλλά και τρία διατμηματικά προγράμματα. Ενδιαφέρον για την καταγραφή διδακτικών αντικειμένων σχετικών με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής, παρουσιάζουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τομέα Γλωσσολογίας και ειδικότερα, η κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, αλλά και ένα από τα διατμηματικά· αυτό με τίτλο «Γλωσσική Επικοινωνία και η νέα ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα».

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22