Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Προπτυχιακές Σπουδές

Σε προπτυχιακό επίπεδο υπάρχουν διδακτικά αντικείμενα που αφορούν στη διδασκαλία της νέας ελληνικής.

ΤμήμαΤίτλοςΔιδάσκων
Τμήμα ΦιλολογίαςΔιδασκαλία της μητρικής γλώσσας Ι (μάθημα του Τομέα Γλωσσολογίας)Α. Χαραλαμπόπουλος
Τμήμα ΦιλολογίαςΓλωσσική εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες (μάθημα του Τομέα Γλωσσολογίας)Δ. Κουτσογιάννης
Τμήμα ΦιλολογίαςΔιδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσαςΔιδάσκων/ουσα με τον Ν.407
Τμήμα ΦιλολογίαςΔιδασκαλία της μητρικής γλώσσας ΙΙ (μάθημα του Τομέα Γλωσσολογίας)Α. Χαραλαμπόπουλος

Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας Ι

Γλωσσολογικές αρχές, σκοπός, περιεχόμενο και μεθοδολογία της γλωσσικής διδασκαλίας.

Γλωσσική εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Εξετάζονται οι σχέσεις γλώσσας - τεχνολογίας, γραμματισμού - τεχνολογίας και γλωσσικής εκπαίδευσης - Νέων Τεχνολογιών. Στόχος του μαθήματος είναι η συζήτηση των κυριότερων αντιλήψεων που διατυπώνονται μετά από ευρεία διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην κοινωνία και την γλωσσική εκπαίδευση.

Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ΙΙ

Αποτελεί συνέχεια του «Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας Ι» και εφαρμογή των θεωρητικών ζητημάτων που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου παθήματος προς την κατεύθυνση της επιλογής και παραγωγής κατάλληλου διδακτικού υλικού.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22