Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Τμήμα Φιλολογίας

Διαθέσιμη Ιστοσελίδα: http://www.lit.auth.gr/

Τηλ. Γραμματείας Σχολής:

2310.99.5232
2310.99.5233
2310.99.5240
2310.99.5244
2310.99.5260

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22