Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Μεταπτυχιακές σπουδές

Διαθέσιμη Ιστοσελίδα: http://www.psed.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76

Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία λειτουργεί το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Κοινωνικο-πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών (Education socioculturelle et formation d'animateurs)». Τα συμμετέχοντα τμήματα είναι:

 1. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
 2. Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε κλάδους της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και της Ενισχυτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • (α) η εξειδίκευση Πτυχιούχων των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θεωρητικής κατεύθυνσης (παιδαγωγικής, ψυχολογικής, κοινωνικής) στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης εμψυχωτών με σκοπό να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπαίδευση και ενίσχυση παιδιών Προσχολικής Ηλικίας σε κοινωνικο-πολιτισμικά θέματα, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.
 • (β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις είναι δύο:

 • Α.Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση
 • Β. Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση

Η δεύτερη κατεύθυνση παρουσιάζει στο πρόγραμμα σπουδών μάθημα σχετικά με τη διδασκαλία γλώσσας. Πρόκειται για το μάθημα του B' εξαμήνου με τίτλο «Ενισχυτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τα μαθηματικά: Αναγνωστικές εμψυχώσεις».

ΤμήμαΤίτλος μεταπτυχιακού μαθήματοςΔιδάσκων
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικίαΕνισχυτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τα μαθηματικά: Αναγνωστικές εμψυχώσεις.Ζ. Γαβριηλίδου, Δ. Δεσλή, Χ. Σακονίδης, Μ. Σφυρόερα

Β3. Ενισχυτικά προγράμματα για τη γλώσσα και τα μαθηματικά: Αναγνωστικές εμψυχώσεις.

Ενότητα πρώτη: γλώσσα

 1. Προφορικός και γραπτός λόγος: χαρακτηριστικά προφορικού και γραπτού λόγου και σύγκριση τους. Είδη προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση τους για αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας. Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο: Διαδικασίες μετάβασης από το ένα είδος στο άλλο, δυσκολίες σε σχέση με αυτή τη μετάβαση και εκπαιδευτικές δράσεις για την αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας.
 2. Προβλήματα προφορικού λόγου και επιπτώσεις στο γραπτό λόγο: φωνολογική συνειδητοποίηση, φωνητική συνειδητοποίηση, αντικαταστάσεις, παραλείψεις, αφομοιώσεις, προσθήκες φωνημάτων, δυσαρθρία, δυσλαλία.
 3. Ψυχολογικές προϋποθέσεις της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση της ανάγνωσης και της γραφής (αναγνωστικές συνήθειες, κοινωνικές αναπαραστάσεις των παιδιών για την ανάγνωση, οικογενειακές αναπαραστάσεις και πρακτικές του γραπτού, κοινωνικο-πολιτισμικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση του γραπτού). Σχεδιασμός γλωσσικών δραστηριοτήτων – συμβατικών και μέσω Η.Υ. - για την ενίσχυση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ανάπτυξη γραπτού λόγου σε δίγλωσσα περιβάλλοντα.
 4. Διγλωσσία. Είδη διγλωσσίας. Ανάπτυξη διγλωσσίας. Γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη δίγλωσσων. Διγλωσσία και μεταγλωσσική συνειδητοποίηση. Βαθμοί διγλωσσίας. Είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης. Στρατηγικές εκμάθησης και επικοινωνίας και διγλωσσία. Μοντέλα ταξινόμησης των στρατηγικών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση στρατηγικών. Ο ρόλος του μαθητή και του εκπαιδευτικού κατά τη στρατηγική χρήσης της γλώσσας. Σχεδιασμός παρέμβασης για στρατηγική εκμάθησης και χρήσης της δεύτερης γλώσσας.
 5. Βιωματικό Εργαστήριο:

  Η σχέση του παιδιού με το βιβλίο. Αναγνωστικές εμψυχώσεις.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22