Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Προπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από το 1987, διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο τα παρακάτω μαθήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας:

ΤμήμαΤίτλοςΔιδάσκοντας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ΗλικίαΔημιουργική Γραφή (υποχρεωτικό κατ'επιλογή μάθημα του Γ εξαμήνου)Ζ. Γαβριηλίδου
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ΗλικίαΑνάγνωση και Γραφή: αναπτυξιακές όψεις και διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική ηλικία (υποχρεωτικό του Δ εξαμήνου)Λ.Μπεζέ - Μ. Σφυρόερα - Γ. Ρεκαλίδου
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ΗλικίαΔιδακτική της ελληνικής γλώσσας (υποχρεωτικό του ΣΤ εξαμήνου)Ζ. Γαβριηλίδου

Π33Ε Δημιουργική γραφή

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι διπλός: αφενός να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να συντονίσουν (εμψυχώσουν) ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής στην τάξη, αφετέρου να είναι και οι ίδιοι σε θέση να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που ζητούν από τους μαθητές τους.

Το μάθημα, επομένως, χωρίζεται σε δύο μέρη: α) Τεχνικές δημιουργίας κειμένων που ανήκουν σε διαφορετικά είδη λόγου (κατευθυντικός, περιγραφικός, πληροφοριακός, επιχειρηματολογικός, αφηγηματικός λόγος): Κριτική ανάγνωση κειμένων (λογοτεχνικών και μη), δομή κειμένου, συνοχή, μέθοδοι αφήγησης, περιγραφής, στήσιμο χαρακτήρων, δημιουργία λογοπαίγνιου, πεζό, ποίηση, ομοιοκαταληξία, ζητήματα ορθογραφίας και στίξης, β) Τεχνικές εμψύχωσης εργαστηρίου δημιουργικής γραφής: ομαδική σύνθεση παραμυθιού ιστορίας, ομαδική δημιουργία βιβλίου, δημιουργία ιστορίας με δεσμεύσεις, δημιουργία υποθέσεων, καταιγισμός ιδεών, αξιοποίηση διαφορετικών εντύπων, φωτογραφίας, εικόνας, κόμιξ για δημιουργική γραφή, κτλ.

Δ10Υ Ανάγνωση και γραφή: αναπτυξιακές όψεις και διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική ηλικία

Προαπαιτούμενες δεξιότητες για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής κατά την προσχολική ηλικία: χωρο-χρονική, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, συμβολισμός, λογική σκέψη, προφορικός λόγος. Προτάσεις για δραστηριότητες. Η έννοια του αναδυόμενου γραμματισμού: οι αρχικές ιδέες των παιδιών για την ανάγνωση, τη γραφή και τις λειτουργίες τους. Η αξιοποίηση των αρχικών ιδεών των παιδιών για την πρώτη προσέγγιση του γραπτού λόγου. Λειτουργική προσέγγιση του γραπτού. Ο περιβάλλων γραπτός λόγος. Προτάσεις για δραστηριότητες. Η γραφή ως κίνηση. Η αυθόρμητη ζωγραφική των παιδιών. Εξέλιξη και σημασία της ζωγραφικής. Από τη ζωγραφική στους γραφισμούς. Από την κίνηση στη γραφή. Η εκμάθηση της γραφής. Δραστηριότητες ζωγραφικής και γραφισμών. Ιστορία της γραφής και του βιβλίου. Η γραφή ως παραγωγή νοήματος: αυθόρμητη γραφή. Προτάσεις για δραστηριότητες. Φωνολογία και εκμάθηση της γραφής: φωνολογική και φωνημική συνειδητοποίηση. Η σημασία της κατάτμησης για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Προτάσεις για δραστηριότητες. Παθολογία της ανάγνωσης. Μέθοδοι-διδακτικά μοντέλα για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Δ12Υ Διδακτική της ελληνικής γλώσσας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται προβληματισμοί σχετικά με τη διδακτική των διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας (φωνητική, μορφολογία, λεξιλόγιο, σύνταξη, σημασιολογία). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδακτική του λεξιλογίου (διάκριση λέξεων σε απλές και σύνθετες, διάκριση της σημασίας των λέξεων σε κυριολεκτική και μεταφορική, ορθή χρήση των λέξεων από συντακτική, σημασιολογική, πραγματολογική άποψη κλπ). Προτείνονται, τέλος, γλωσσικές ασκήσεις και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη γλωσσική διδασκαλία στην τάξη.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22