Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Τμήμα Γλωσσών Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.bscc.duth.gr/

Τηλ. Γραμματείας: 25310 39413 και 25310 39426

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22