Οδηγός 

Ελληνική και δια βίου Εκπαίδευση 

Φορείς και προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής σε ενηλίκους 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Γενικά: Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1970, υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής.Προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς και ομογενείς που πρόκειται να φοιτήσουν σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιθυμούν, μέσω της ελληνικής γλώσσας, να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δεκτός ως σπουδαστής του Σχολείου είναι να είναι κάτοχος τουλάχιστον απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο λειτουργούν ποικίλα γλωσσικά προγράμματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των σπουδαστών.Επί πλέον, το Σχολείο προσφέρει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη /ξένη γλώσσα σε αλλοδαπούς και ομογενείς.Διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό με πολυετή διδακτική εμπειρία και αξιόλογο επιστημονικό και συγγραφικό έργο.Κάθε χρόνο φιλοξενεί εκατοντάδες σπουδαστές από όλες τις χώρες του κόσμου, δημιουργώντας έτσι, ένα χώρο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Εκτός από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στη ζωντανή και ζεστή ατμόσφαιρα που τους προσφέρει η σύγχρονη Θεσσαλονίκη.

Ομάδα-Στόχος: Τα προγράμματα εκμάθησης της νέας ελληνικής απευθύνονται σε αλλοδαπούς και ομογενείς που πρόκειται να φοιτήσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια ή επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Απαραίτητη ελάχιστη προϋπόθεση για να φοιτήσει κάποιος σε ένα πρόγραμμα είναι η κατοχή του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προγράμματα με ειδική στόχευση (π.χ. ορολογία) προσφέρονται σε ομάδες ενδιαφερόμενων επιστημόνων και επαγγελματιών.Επιπλέον, το Σχολείο προσφέρει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Προγράμματα Σπουδών
Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους
(20 ώρες / εβδομάδα) 1 Οκτωβρίου 2009 - 31 Μαΐου 2010
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί : α) Φοιτητές επιλεγμένοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για σπουδές στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδος, β) Φοιτητές επιλεγμένοι για μεταπτυχιακές σπουδές, γ) Φοιτητές επιλεγμένοι για διδακτορικές σπουδές (Ph.D), δ) Υπότροφοι του ελληνικού κράτους ή άλλου επίσημου φορέα, ε) Φοιτητές Erasmus/Socrate, στ) Οποιοσδήποτε μπορεί να εξασφαλίσει τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και είναι κάτοχος τίτλου, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(10 ώρες / εβδομάδα) 02 Οκτωβρίου 2009 - 31 Μαΐου 2010
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί : α) Φοιτητές επιλεγμένοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για σπουδές στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδος, β) Φοιτητές επιλεγμένοι για μεταπτυχιακές σπουδές, γ) Φοιτητές επιλεγμένοι για διδακτορικές σπουδές (Ph.D), δ) Υπότροφοι του ελληνικού κράτους ή άλλου επίσημου φορέα, ε) Φοιτητές Erasmus/Socrates, στ) Οποιοσδήποτε μπορεί να εξασφαλίσει τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και είναι κάτοχος τίτλου, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εντατικό μηνιαίο θερινό πρόγραμμα 16 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου 2010

Εντατικό μηνιαίο χειμερινό πρόγραμμα 18 Ιανουαρίου - 19 Φεβρουαρίου 2010

Τρίμηνο χειμερινό πρόγραμμα (20 ώρες/εβδομάδα)30 Σεπτεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου 2009

Τρίμηνο χειμερινό πρόγραμμα (10 ώρες/εβδομάδα)30 Σεπτεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου 2009

Τρίμηνο εαρινό πρόγραμμα (20 ώρες/εβδομάδα)22 Φεβρουαρίου - 4 Ιουνίου 2010

Τρίμηνο εαρινό πρόγραμμα (10 ώρες/εβδομάδα)23 Φεβρουαρίου- 4 Ιουνίου 2010

Ειδικά προγράμματα-Συμφωνία ακαδημαϊκής συνεργασίας για το πρόγραμμα Study Abroad μεταξύ του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ»

Α. Χειμερινό Εξάμηνο

  • Πρόγραμμα διάρκειας 135 ωρών
  • Πρόγραμμα διάρκειας 270 ωρών
  • Εντατικό μηνιαίο πρόγραμμα διάρκειας 86 ωρών
Β. Εαρινό Εξάμηνο
  • Πρόγραμμα διάρκειας 135 ωρών
  • Πρόγραμμα διάρκειας 270 ωρών
  • Εντατικό μηνιαίο πρόγραμμα διάρκειας 86 ωρών
Γ. Δύο κύκλοι εντατικού μηνιαίου φθινοπωρινού προγράμματος, διάρκειας 86 ωρών
Δ. Προγράμματα για φοιτητές Erasmus
E. Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
ΣΤ. Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους (για ομογενείς πτυχιούχους παν/μίων εξωτερικού)
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://web.auth.gr/smg/

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιαν 2010, 12:31