Οδηγός 

Ελληνική και δια βίου Εκπαίδευση 

Φορείς και προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής σε ενηλίκους 

Ομάδα Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συντονισμός & Υλοποίηση: Ι. Παπαβασιλείου-Αλεξίου

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιαν 2010, 12:31