Μελέτες 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ. και Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας Άλλων Φορέων (2006) 

 

Αντιστοίχιση των επιπέδων του πιστοποιητικού Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ. με τα επίπεδα πιστοποιητικών ελληνομάθειας άλλων φορέων

Μια αντιστοίχιση χρήσιμη για όσους είναι κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού ελληνομάθειας και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του ΚΕΓ. Πρόκειται για μια σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των επιπέδων της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας και των Αναλυτικών Προγραμμάτων εξετάσεων GCSE, GCE, Baccalaureat, Diplomatic Service Language Allowance Examinations (DSLAE). Μετά την περιληπτική περιγραφή του αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος «Πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας» και των πιστοποιητικών άλλων φορέων που εμπλέκονται στη σύγκριση και αντιστοίχιση με αυτό, παρατίθενται συγκριτικά τα χαρακτηριστικά του κάθε πιστοποιητικού (γλωσσικές λειτουργίες, καταστάσεις επικοινωνίας, γλωσσικές δομές-μορφολογία, σύνταξη-τύποι ασκήσεων). Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκρισή τους όπου παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των πιστοποιητικών σε ό,τι αφορά τη δομή, τον προσανατολισμό, και τη δυσκολία του κάθε επιπέδου με τα αντίστοιχα στοιχεία της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΚΕΓ.

Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 10:27