Διδασκαλία – Εκπαίδευση 

Διδακτικό εγχειρίδιο: «Από τη λέξη στο κείμενο» 

Εγχειρίδιο για προχωρημένους μαθητές της νέας ελληνικής 

Πρόκειται για βοήθημα που στόχο του έχει την ανάπτυξη του λεξιλογίου των μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Κορμό του αποτελούν συγκεκριμένα κείμενα, τα οποία εμπίπτουν σε επιλεγμένες ενότητες με θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή. Μέσα σε αυτές τις ενότητες παρουσιάζονται, με παραδείγματα, οι συνώνυμες και αντίθετες λέξεις, καθώς και οι παράγωγες και σύνθετες λέξεις που κυρίως ενδιαφέρουν τους χρήστες.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2007, 14:52