Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Δ΄

Τρίτη διδακτική πρόταση – Συγγραφή δοκιμίου

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή δοκιμίου
Στρατηγικές:καταιγισμός ιδεών, διασφάλιση της συνοχής του κειμένου, (γενική+επιλεκτική) προσοχή, χρήση πηγών, σχεδιασμός της δομής του κειμένου
Υλικό:ένα δοκίμιο σε φωτοτυπία
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:παραγωγή προφορικού, κατανόηση γραπτού και παραγωγή γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17