Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου- Επίπεδο Β΄

Τρίτη διδακτική πρόταση – Συγγραφή παραμυθιού

Ενδεικτική διάρκεια:πολλές διδακτικές ώρες
Ομάδα-στόχος:παιδιά
Διδακτικός στόχος:συγγραφή παραμυθιού
Στρατηγικές:ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, προσοχή, σχεδιασμός της δομής του κειμένου, συνεργασία με μαθητές, χρήση πηγών, μεταφορά, χρήση μηχανικών τεχνικών, ανασύνθεση γνωστών στοιχείων
Υλικό: 
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:κατανόηση προφορικού, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17