Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Β΄

Δεύτερη διδακτική πρόταση – Συνταγή μαγειρικής

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή συνταγής μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής
Στρατηγικές:καταιγισμός ιδεών, ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, σχεδιασμός της δομής του κειμένου, συνεργασία με μαθητές, ενεργοποίηση της ευαισθησίας των μαθητών για τις σκέψεις και τα αισθήματα των άλλων, μεταφορά
Υλικό:1 συνταγή σε φωτοτυπία
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:παραγωγή προφορικού, κατανόηση γραπτού και παραγωγή γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17