Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Β΄

Πρώτη διδακτική πρόταση –Κάρτ-ποστάλ

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες και παιδιά
Διδακτικός στόχος:συγγραφή κάρτας από τόπο διακοπών
Στρατηγικές:ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, χρήση πηγών, επιλεκτική προσοχή, ενεργοποιήση της ευαισθησίας για τις σκέψεις και τα αισθήματα των άλλων, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, χρήση μηχανικών τεχνικών
Υλικό:κάρτες από μέρη διακοπών
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17