Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Α΄ (αρχάριο)

Τρίτη διδακτική πρόταση – Οδηγίες κατεύθυνσης

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:παιδιά και ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή γραπτών κειμένων με στοιχεία διεύθυνσης και προσανατολισμού στο χώρο
Στρατηγικές:ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης, συνεργασία με το δάσκαλο, αυτοέλεγχος, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, σχεδιασμός της δομής του κειμένου
Υλικό:χάρτης μιας ελληνικής πόλης
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17