Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Α΄ (αρχάριο)

Πρώτη διδακτική πρόταση – Σημειώματα

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα στόχος:παιδιά και ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή γραπτών μηνυμάτων
Στρατηγικές:ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία, χρήση πηγών
Υλικό:η χρήση του πίνακα
Ενσωμάτωση δεξιοτήτων:κατανόηση προφορικού, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17