Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή προφορικού λόγου - Επίπεδο Δ΄

Τρίτη διδακτική πρόταση – Επιχειρηματολογία

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:Ενήλικοι μαθητές
Διδακτικός στόχος:Επιχειρηματολογία κατά τη συζήτηση
Στρατηγικές:χρήση τυποποιημένων εκφράσεων, σχεδιασμός/προετοιμασία προφορικού μηνύματος, αναγνώριση του στόχου μιας δραστηριότητας, ερωτήσεις για επαλήθευση ή αποσαφήνιση, συνεργασία με συμμαθητές ή φυσικούς ομιλητές, κατανόηση της σκέψης και των συναισθημάτων των άλλων, σημειώσεις.
Υλικό:Επιλέξτε ένα θέμα. Αν θέλετε δώστε σχετικά κείμενα για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αναπτύξουν επιχειρήματα ως προς αυτό.
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:κατανόηση γραπτού λόγου (αν επιλέξετε να δώσετε κείμενα στους μαθητές σας) και παραγωγή προφορικού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17