Βιβλιογραφία

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Εκπαίδευση 

Εντοπισμός, αποδελτίωση και καταγραφή της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της 

Θεματική Περιοχή: γλωσσολογία

Ταυτότητα Έργου
Συγγραφέας:

Τομέας Γλωσσολογίας Α.Π.Θ.

Τίτλος:

Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης< ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (27-29 Απριλίου 2001) (= Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 22)

Γλώσσα Κειμένου:Ελληνική
Άλλες γλώσσες του κειμένου:

Αγγλικά, Γαλλικά

Θεματική Περιοχή:γλωσσολογία
Τόπος Έκδοσης:

Θεσσαλονίκη

Χρονολογία Έκδοσης:

2002