Βιβλιογραφία

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Εκπαίδευση 

Εντοπισμός, αποδελτίωση και καταγραφή της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της

10 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Αναζήτηση για: γερούνδιο

  Συγγραφέας Τίτλος  
ARCL Manolessou, I. From participles to gerunds
BOOK Pappas, P. A. Variation and Morphosyntactic Change in Greek: From Clitics to Affixes
JOUR Roussou, A. On the left periphery: modal particles and complementisers
ARCL Roussou, A., I. Roberts Pou-complements and acc -ing constructions: a comparative analysis
JOUR Tsimpli, I.-M. Gerunds in Greek
ARCL Βηδενμάϊερ, Δ. Τα συμπληρώματα του προσδιοριστικού δείκτη στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα
ARCL Μόζερ, A. Μετοχές, γερούνδια, -οντας: χρόνος και άποψη
ARCL Νάκας, Θ. Σημασιοσυντακτικά της άκλιτης μετοχής σε -οντας/ωντας
JOUR Παππάς, Π. Η προστακτική και η θέση των προσωπικών αντωνυμιών στα δημώδη ελληνικά της υστεροβυζαντινής λογοτεχνίας
JOUR Σιταρίδου, Ι., Κ. Χάιδου Η αρχή της νομιμοποίησης των υποκειμένων στα ελληνικά γερούνδια
Αναλυτική παρουσίαση
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΠΕ, ΤΠΕ και γλωσσική εκπαίδευση, ανάλυση λόγου, ανάλυση συνομιλίας, αντιπαραθετική γλωσσολογία, απόκτηση της γλώσσας, βαλκανική γλωσσολογία, γενική γλωσσολογία, γλωσσικές διαταραχές, γλωσσική ανθρωπολογία, γλωσσική πολιτική, γλωσσολογία, γλωσσολογικά ρεύματα/σχολές, γλώσσα και λογοτεχνία, γλώσσα της λογοτεχνίας, γλώσσες σε επαφή, γνωσιακή γλωσσολογία, γραμματικές, γραμματικές-συντακτικά, γραμματισμός, γραφή, διαλεκτολογία, διαλεκτολογία (αρχαία), διδασκαλία της γλώσσας, διδασκαλία της γλώσσας (δεύτερη/ξένη), διδασκαλία της γλώσσας (μητρική), διδασκαλία της γλώσσας (ξένη/δεύτερη), εθνογλωσσολογία, ειδικά λεξιλόγια, εκπαιδευτική γλωσσολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία, ετυμολογία, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, θεωρία της γλώσσας, θεωρητική γλωσσολογία, ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, ιστορία της γλωσσολογίας, ιστορία της γλώσσας, ιστορία της εκπαίδευσης, ιστορία της ελληνικής, ιστορική γλωσσολογία, ιστορική-συγκριτική γλωσσολογία, κειμενογλωσσολογία, κοινωνική ψυχολογία της γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία, κοινωνιολογία της γλώσσας, κοινωνιολογία της γλώσσας (της εκπαίδευσης), κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, λεξικά, λεξικογραφία, λεξικολογία, μετάφραση, μετασχηματιστική γραμματική, μετασχηματιστική γραμματικήm, μορφολογία, μορφοσύνταξη, μορφοφωνολογία, νευρογλωσσολογία, νοηματική γλώσσα, ονοματολογία, ορολογία, πραγματολογία, σημασιολογία, σημειολογία, συντακτικά, συστήματα γραφής, σύνταξη, σώματα κειμένων, τυπολογία, υπερτεμαχιακά στοιχεία, υπερτμηματικά στοιχεία, υπολογιστική γλωσσολογία, υφολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, φωνητική, φωνολογία, ψυχογλωσσολογία, ψυχολογία της γλώσσας